Marianne Beate Kielland & Nils Anders Mortensen

Whispering Mozart Audio CDPurchased

MOZART I SALONGENE Med Mozart starter utviklingen av sangen som kunstform. Hans tidligste sanger er så enkle som folkesangene, naturlig nok siden Mozart selv var barn da han skrev dem. Senere var han den første som brakte sangen inn i en gjennomkomponert og mer kunstmusikalsk form. Sangene var ikke ment for de store konsertsalene og operahusene, men for små selskap og kammersalene. Og de er heller ikke mange, men her finner vi allikevel utallige øyeblikk av skjønnhet, sterke følelser, vemod og melankoli og dramatikk. Og denne platen presenterer flesteparten av Mozarts samling av sanger. Marianne Beate Kielland og Nils Anders Mortensen bringer med denne innspillingen lytteren inn i det private musikkrommet, der musikken framføres for de få. Derav tittelen «Whispering Mozart», som skal henspeile på intimitet og direkte musikkformidling til lytteren. «Whispering Mozart» føyer seg inn i rekken av bejublede innspillinger fra Kielland/Mortensen, og duoen befester ytterligere sin evne til å møte enhver epoke med autentisitet og seriøsitet. Dette er deres sjette utgivelse som duo på LAWO Classics.