Audun Sandvik & Sveinung Bjelland

Cello Sonatas Audio CDPurchased

Vi vet at våre sjøfarende forfedre dyrket en sterk sangtradisjon. Og den russiske sangen, ikke minst i kirkerommet, er et verdenskjent adelsmerke for landets rike kultur. Begge komponistene som fremføres på denne CDen, hadde forkjærlighet for den menneskelige stemme. Mange fremhever nettopp celloen som et av de instrumenter som best kan gjengi menneskets stemme. Det er fristende å tillate seg den tanke at både Rakhmaninov og Sjostakovitsj hadde celloens uslåelige uttrykksregister som motivasjon da de skrev hver sin mektige sonate – vel å merke med klaveret som en høyst jevnbyrdig makker. Begge hørte til sin generasjons ypperste klavervirtuoser og kjente sitt instrument helt inn til klangbunnen. Vi håper at de russiske sonatene - i norsk tapning - kan vise at menneskesjelen er hevet over kultur- og landegrenser. Nå gjenstår bare å lytte. Kanskje fornemmer vi tonene fra våre forfedres felles sang? I menneskets hjemland – musikken – deler vi alle samme morsmål. AUDUN SANDVIK fra Bergen er solocellist i Kringkastingsorkestret og i Det Norske Kammerorkester. Han er kunstnerisk leder for Gloppen Musikkfest, og ble nylig utnevnt til professor i cello ved Norges arktiske universitet i Tromsø. Den prisbelønte pianisten SVEINUNG BJELLAND fra Stavanger er professor ved Norges musikkhøgskole og Universitetet i Agder. Bjelland har en utstrakt solistkarriere å vise til, både på internasjonale konsertpodier og gjennom tallrike innspillinger. De to utøverne er internasjonalt ettertraktet som solister og kammermusikere. De har i mange år opptrådt som duo, og lanserer med dette sin første felles CD.