Fredrik Fors & Oslo Philharmonic Orchestra

Bjørn Kruse: Chronotope - Concerto for Clarinet and Orchestra Audio CDPurchased

KRONOTOPI FOR KLARINETT LAWO Classics har gleden av å presentere noe så sjeldent som en nyskrevet, norsk klarinettkonsert! Bjørn Kruses «Chronotope» ble uroppført i Konserthuset i januar 2016, med solist Fredrik Fors, dirigent Christian Eggen og Oslo Filharmoniske Orkester (OFO), og innspilt et halvt år senere. Komponisten om verket: Tittelen «Chronotope» er et begrep som den russiske språkfilosofen Mikhail Bahktin (1895-1975) benyttet for å betegne hvordan forestillinger om tid og rom («chronos» og «topos») oppstår i språk og oppleves i samtale. Jeg synes begrepet også kan anvendes på musikk og musikalsk opplevelse, hvor minnet om noe som umiddelbart var, og forventningen om noe som umiddelbart kommer, fyller og beriker det lyttende øyeblikket. Musikk skaper sin egen kronotopi idet den fremføres. Bjørn Kruse (*1946) studerte ved UCLA, California, og Norges musikkhøgskole, hvor han også underviste fra 1976–2013 som professor i komposisjon. Hans verksliste teller mer enn 150 komposisjoner, fra kor- og kammermusikk til større orkesterverk og operaer. Fredrik Fors er en av Skandinavias ledende klarinettister. Han er siden 1995 alternerende soloklarinettist i Oslo Filharmoniske Orkester og er i tillegg meget etterspurt som solist og kammermusiker. Oslo Filharmoniske Orkester ble stiftet i 1919 og er et internasjonalt anerkjent symfoniorkester med over 100 musikere og en nesten 100 år lang historie. Dirigenten, komponisten og pianisten Christian Eggen er en av de mest innflytelsesrike skikkelsene i norsk musikk. Hans aktiviteter omfatter samtidsmusikk, installasjoner, dramaproduksjoner for radio og tv, film, teater, jazz, opera og klassisk musikk.